Top
Менестерсво аброзаванийа 
Прекас 116 от 28 актибря 2005 (О риформи рус

Менестерсво аброзаванийа Прекас 116 от 28 актибря 2005 (О риформи рус

22 апреля 2020

Менестерсво аброзаванийа
Прекас 116 от 28 актибря 2005 (О риформи рускава йазыка)
Фсвязи с плановым сакрощением фенон